Industri Møller til Biomasse

Inden for kraftværksindustrien søger mange energivirksomheder at erstatte en del af olie- og kulbrændslet med biobrændsel, herunder træ piller og træ flis. EUROmilling a/s fremstiller hammermøller og komplette formalingsanlæg til neddeling af træpiller og flis til træpulver, som herefter anvendes som brændsel i kedler på kraftværker.

EUROmilling a/s fremstiller hammermøller og komplette formalingsanlæg til neddeling af halm, strå, samt restprodukter fra landbrug og industri til fremstilling af energi og bioethanol.  

 

Formaling af Træpiller

Se vores møller her >>


 

Formaling af Træflis

Se vores møller her >>

 

Formaling af Halm og Strå

Se vores møller her >>

 

Formaling af restprodukter fra landbrug og industri   

Se vores møller her >>

træ industri maskiner