Pulveriseringsmølle EU 15

hammermoelle formalingsmølle EU 15

Beskrivelse: pulveriseringsmølle
Pulveriseringsmølle af typen hammermølle EU 15 med bund udløb, og indløb i male kammerets øverste højre hjørne, er beregnet for montering på blander- eller silo låg. Hammermøllen anvendes til formaling af produkter som lader sig formale til mindre partikler. Processen består i, at produktet føres til møllens indløb via transportbånd, snegl eller lignende udstyr som kan kapacitets reguleres, f.eks med frekvens omformer. Når produktet suges ind i male kammeret, slås dette i stykker ved hjælp af hamrenes rotation. Soldets hul størrelse bestemmer formalingsfinheden af produktet.

Motor KW 11 - 18,5
Sold areal 0,22
Hamre Industri 20
Kapacitet* Kg/t 1000 - 3000
Suge længde m. 0
Blæse længde m. o
Transportlængde m. Afhængig af anlægs opbygning
Lufttryk mm WS 0,40
Luft mængde m³ /t 15
Støjniveau dB(A) 70
Vægt med motor kg 250
*= Kapaciteten afhænger af materiale / sold - og motor størrelse
pulveriseringsmølle