Knusnings anlæg EU-25

landbrugs kornbehandling procesanlæg for kornbehandling

Beskrivelse: Knusnings anlæg
Knusnings anlæg af typen Hammermølle EU 25 med bund udløb, og indløb i male kammerets øverste højre hjørne, er beregnet for montering på blander− eller silo låg. Hammermøllen anvendes til formaling af produkter som lader sig formale til mindre partikler. Processen består i, at produktet føres til møllens indløb via transportbånd, snegl eller lignende udstyr som kan kapacitets reguleres, f.eks med frekvens omformer.
Når produktet suges ind i male kammeret, slås dette i stykker ved hjælp af hamrenes rotation. Soldets hul størrelse bestemmer formalingsfinheden af produktet.

Motor KW 22 eller 30
Sold areal 0,35
Hamre Industri 40
Kapacitet* Kg/t 2000 - 4000
Suge længde m. 0
Blæse længde m. 0
Transport længde m. Afhængig af anlægs opbygning
Lufttryk mm WS  
Luft mængde m³ /t  
Støjniveau dB(A) 70
Vægt med motor kg 320
*= Kapaciteten afhænger af materiale / sold− og motor størrelse
Knusnings anlæg