Industrielle maskinanlæg EU 3000 Unit

industrielle formalingsanlæg formaling af pulver

Beskrivelse
Hammermølle model EU-3000D UNIT med bund udløb, og indløb i male kamrenes top, anvendes i forbindelse med dysse filter og tilhørende ventilator. (Undertryks anlæg) anlægget er opbygget platform med trappe og gelænder for servicering af mølle og filter. Domen er forsynet med en kraftig udtræks snegl i bunden, som fører det formalede produkt til udløbskompakter eller cellesluse for videre transport. Denne form for anlæg er støvfrit. Hammermøllen anvendes til formaling af produkter som lader sig formale til mindre partikler. Processen består i, at produktet føres til møllens indløb via transportbånd, snegl eller lignende udstyr som kan kapacitets reguleres, f.eks med frekvens omformer. Når produktet falder ned i male kammeret, slås dette i stykker ved hjælp af hamrenes rotation og male broen. Soldets hul størrelse bestemmer formalingsfinheden af produktet.

Motor KW 30 - 45
Sold areal 0,3
Hamre 2,5 128
Hamre 8,0 64
Kapacitet* tons/t 2,5 - 4,0
Støjniveau dB(A) 85
Vægt med motor kg  
*= Kapaciteten afhænger af materiale / sold - og motorstørrelse
Industrielle maskinanlæg