Hammermøller EU 4000D Unit

mølle til formaling af korn behandling af korn pulver

Beskrivelse : Hammermøller
Hammermøller model EU-4000D UNIT med bund udløb, og indløb i male kamrenes top, anvendes i forbindelse med dysse filter og tilhørende ventilator. (Undertryks anlæg) anlægget er opbygget på platform med trappe og gelænder for servicering af mølle og filter. Domen er forsynet med en kraftig udtræks snegl i bunden, som fører det formalede produkt til udløbskompakterr eller cellesluse for videre transport
Denne form for anlæg er støvfrit. Hammermøllen anvendes til formaling af produkter som lader sig formale til mindre partikler. Processen består i, at produktet føres til møllens indløb via transportbånd, snegl eller lignende udstyr som kan kapacitets reguleres, f.eks med frekvens omformer. Når produktet falder ned i male kammeret, slås dette i stykker ved hjælp af hamrenes rotation og male broen. Soldets hul størrelse bestemmer formalingsfinheden af produktet.

Motor KW 2 x45 - 75
Sold areal 2 x 0,4
Hamre 2,5 mm 2 x 184
Kapacitet* 8,0 mm 2 x 92
Kapacitet* tons/t 8,0 - 11,0
Støjniveau dB(A) 85
Vægt med motor kg 1800
*= Kapaciteten afhænger af materiale / sold - og motor størrelse
hammermøller