Pulveriseringsanlæg industriel EU 5000D Unit

mølle pulvering mølle til industri formaling

Beskrivelse: pulveriseringsmaskine industriel
Pulveriseringsmaskine industriel af typen Hammermølle EU-4000D UNIT med bund udløb, og indløb i male kamrenes top, anvendes i forbindelse med dysse filter og tilhørende ventilator. (Undertryks anlæg) anlægget er opbygget på platform med trappe og gelænder for servicering af mølle og filter. Domen er forsynet med en kraftig udtræks snegl i bunden, som fører det formalede produkt til udløbskompakter eller cellesluse for videre transport.
Denne form for hammermølle anlæg er støvfrit.
Hammermøllen anvendes til formaling af produkter som lader sig formale til mindre partikler. Processen består i, at produktet føres til møllens indløb via transportbånd, snegl eller lignende udstyr som kan kapacitets reguleres, f.eks med frekvens omformer. Når produktet falder ned i male kammeret, slås dette i stykker ved hjælp af hamrenes rotation og malebroen.Soldets hul størrelse bestemmer formalingsfinheden af produktet

Motor KW 2 x 75 - 110
Sold areal 2 x 0,5
Hamre 2,5 mm 2 x 240
Hamre 8,00 mm 2 x 120
Kapacitet* tons/t 11 - 16
Støjniveau dB(A) 85
Vægt med motor kg 2000
*= Kapaciteten afhænger af materiale / sold - og motor størrelse
pulveriseringsmaskine industriel