Snegletransportør HM 7500

Euromilling Rustfri opgaver udføres

Beskrivelse: Snegletransportør
Snegletransportør en er beregnet for vandret eller let stigende transport af granulater samt kornede og melede produkter.
Sneglerenderne er forsynet med en horisontalt monteret snegl, ophængt i kraftige endelejer. Render længere end 2,0 m monteres normalt med mellemlejer. Sneglevindingerne kan være venstre eller højresnoet alt efter opgave. Produktet transporteres ved hjælp af sneglevindingens rotation i truget. Produktet transporteres normalt mod hovedrendens udløb, eller et mellem- udløb med skod.

Snegletransportør