Procesanlæg Scomi

Buffer tank med hydraulik motor drevne transport snegle.

PROFIL: ScomiGroup leverer borevæsker og dermed forbundne tekniske tjenester, boring og affaldshåndtering, skibe industri-og produktionsteknologi kemikalier, produktion løsninger og ingeniørydelser til olie-og gasindustrien. Scomi har over 45 års erfaring idag er Scomi repræsenteret på 60 lokationer i 34 lande

Proces anlægs beskrivelse: Komplet buffer tank system til opbevaring og transport af bore kaks (Bore kaks er knust sten massen af sedimenter under boring efter olie transporteres af mudder fra boring, mens boring i brønden), buffertanken er forsynet med hydrauliske motorer til sneglesystemet samt trykluft system til løftning af bore kaksen, så denne ikke pakker i bunden af tanken. Anlægget blev leveret til Scomi 2008.


Buffer tanks anlægget består af:

  • 6 snegle og snegle render til transport af Kaks.
  • 6 hydrauliske motorer med styringer.
  • Trykluft styret anti paknings system.
procesanlæg scomi